המרכז לניהול עמותות

הגבלת שכר בכירים בעמותות

בס"ד

שכר בכירי מוסדות ציבור המתוקצבים ע"י המדינה הוגבל

 

על פי נוהל החדש שאושר ע"י שר האוצר, בכירים בעמותות לא יוכלו לקבל שכר העולה על  כ – 48.000 ₪ , וכן יהיו חייבים להשיב כספים שקיבלו אם יתגלה דיווח כזב.

אנחנו לרשותכם בכל שאלה. 
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

נוהל חדש נאכף בימים אלו בפועל. זוכרים את חמשת מקבלי השכר הגבוהה בעמותות ? אותם חמישה אשר עלינו לדווח עליהם כל שנה מחדש על מנת לקבל אישור ניהול תקין ? ובכן, מהיום לא יוכלו לקבל שכר העולה על 48,388 ₪, וכן במקרה שמגלים כי היה דיווח כזב בעמותה – חלה עליהם חובת השבה באופן אישי.

כאמור, סעיף השכר הוא חלק בלתי נפרד מהנוהל החדש, אשר עליו חתם שר האוצר, אשר אמור לשנות משמעותית את האופן שבה תומכת הממשלה במוסדות ציבור. הוא למעשה "מערבב מחדש" את כל כללי המשחק הקיימים, ומשנה לחלוטין את האופן בה תומכת הממשלה במוסדות הציבור. הוא מציב למעשה נורמות התנהלות חדשות בתחום שכר בכירים בעמותות, ואף מטיל סנקציות קבועות בתקנות על "מתחכמים" למיניהם.

בנוסף לאמור, נקבעה ע"י משרד האוצר חובת בקרת שטח. עד כה, רק על החשב הכללי הוטלה החובה להטיל בקרת שטח ורק בתחום הפיננסי. היום, עם יישום הנוהל החדש,  שאר המשרדים יחויבו לבצע בקרת שטח על המוסדות הנתמכים גם בפן המקצועי, למשל אנשי משרד הרווחה יחויבו לוודא באופן ברור כיצד מוסדות ציבור מנצלים כספים אשר הם מקבלים לטיפול באוטיסטים.

בנוסף, הנוהל אוסר העברת תקציבים לגופים אשר נקלעו לגירעון קשה, ולא השיקו תוכנית הבראה לסילוק הגירעון. כמו כן, קובע הנוהל, כי לא יועברו תקציבי ממשלה לגופים אשר צברו יותר מ 100% מהמחזור השנתי.מלבד אלו, הנוהל אוסר בין היתר, להעביר כספים לעמותות אשר הקימו גופים עסקיים למימון פעילותן.

אין לי ספק, כי מהלך זה, של מימוש נוהל התמיכה החדש, אשר תקוע מזה זמן רק על שולחן משרד האוצר, ומיושם רק כיום, יוביל קרוב לוודאי להקטנה משמעותית של מספר המוסדות הציבוריים אשר מקבלות תמיכה מהמדינה. 

החכמה בכל יישום התקנות הללו היא להיות גורם על ה"מצב" ולא להיות "תוצאה" שלו, כלומר משרדנו, אשר לו ניסיון רב של שנים בתחום העמותות, ובמיוחד בטיפול ההסתבכויות שונות, מתמחה בין היתר בתכנון הוצאות השכר ושיבוצן במקומות המתאימים על מנת למנוע "חיכוכים" מיותרים עם הרשויות, כך ניתן לעבור את הגזרות בשלום. 

 


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה הכנה לביקורת בעמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה
 רשם העמותות
 רישום גני ילדים כתאגידים
 העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 חלוקת מלגות על ידי עמותות
 הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 העברת כספים או נכסים בין עמותות
 החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 שכר חברי ועד העמותה
 שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 איסור העברת כספים בין עמותות
 תמיכת הממשלה בעמותות
 ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 התמודדות העמותה עם הבנקים
 איך תעבור את הביקורת בשלום
 ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 תיקון 10 לחוק העמותות
 גיוס תרומות לעמותה
 אחריות נושאי משרה בעמותה
 ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--