המרכז לניהול עמותות

חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות

בס"ד

 

עמותות רבות נקנסות בסכומי עתק, על העסקת עובדי הוראה שלא על פי התקנות החדשות.

 

העסקת עובדי הוראה וסייעות כפופה להסכמים הקיבוציים של עובדי הוראה.

מה היא הדרך החוקית והנכונה לניהול תלושי השכר שלהם ?

כיצד תימנע כמנהל העמותה מלקבל קנסות בגובה מאות אלפי / מיליוני שקלים ?

 

 

עמותות רבות ושונות, שמנהלות במשך שנים רבות מוסדות חינוך שונים, במסגרת פעילותן,  ביניהם גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חדרים, ובית ספר על יסודי. במסגרת זו מעסיקות העמותות עובדי הוראה, וכן עובדים נוספים כגון אבות בית, מזכירות בית ספר, סייעות, ספרניות, מלמדים .... מקבלות בימים אלו, באופן מוגבר,  מכתב ממשרד רואי חשבון מטעם משרד החינוך,  בו הן מתבקשות להמציא לביקורת תלושי שכר של עובדי ההוראה ונתוני העסקה ונתונים נוספים.

 

אצל רבות מעמותות אלו, נמצא פער שכר של כ 38% - 40% בין מה ששילמה העמותה בפועל, לבין הסכמי השכר בסקטור ההוראה, אשר מסתבר על פי פסיקת בג"ץ (אורט) העדכנית הייתה העמותה צריכה לשלם לעובדי ההוראה בפועל.

 

משרד החינוך מייד דורש את הכספים שלא שולמו מיידית, כולל ריבית והצמדה, בסכומים המגיעים לעיתים קרובות אף למיליוני שקלים, וגורם לעמותות ל"שקוע עמוק עמוק בבוץ".

 

כפי שפסק בג"ץ לאחרונה, בעניין תנאי העסקת עובדי ההוראה במגזר העמותות, העסקת עובדי הוראה חייבת להיות כפופה להסכמים הקיבוציים של עובדי הוראה, מתוקף הסכמי הרחבה שחלים על כל המשק.

 

כידוע, הסכם קיבוצי הינו הסכם בין המעבידים לארגונים היציגים של העובדים. על ההסכמים הקיבוציים של עובדי ההוראה מצד המעבידים חתומים משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי. מעבידים אחרים אשר מעסיקים עובדי הוראה, דוגמת העמותות שונות אפילו אלו אשר מוגדרות כמוכר שאינו רשמי, ואשר אינן צד להסכם הקיבוצי הזה, מחוייבות גם הן להוראות ההסכם, מכח צו הרחבה – כך פסיקת בג"ץ לאחרונה בעניין.

  
על הבעלות המעסיקה - העמותה, אף אם אינה צד להסכמים הקיבוציים של עובדי ההוראה, חלה חובה להעסיק את עובדי ההוראה עפ"י ההוראות  של ההסכמים הקיבוציים ועפ"י טבלאות משרד החינוך, שמתנה מתן רישיון למוסד חינוכי בחתימה של הבעלות על נספח ג´ אשר בו הבעלות מתחייבת לשלם שכר בהתאם להסכמים הקיבוציים.

 

 

למעשה, ניתן למנוע דרישת קיזוז בהליך מורכב, אשר בו תערוך העמותה סימולציה של תלושי השכר שלה, על פי טבלאות משרד החינוך, בתחשיב רטרואקטיבי מספר שנים אחורה ותנסה לראות כיצד בתוכנית הבראה מסודרת היא משלימה את הפערים שהיה עליה שלשלם, ולא שילמה לעובדים. כך, תוכל למנוע מכה שקרוב לוודאי תגיע מתי שהוא לכל עמותה אשר מעסיקה עובדי הוראה.

 

אם כבר קיבלתם דרישת קיזוז או דרישה להחזר תקציבים, תוכלו להקטינה או לפרוס אותה לתשלומים  נוחים. 


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --