המרכז לניהול עמותות

מתנדבים בעמותה כיצד עוברים זאת בשלום

בס"ד

כיצד מטפלים במתנדבים בעמותה, מה עלינו לעשות על מנת לא להינזק בהפעלת מתנדבים, ומה עלינו לעשות כאשר המתנדבים הם ... קטינים ? כיצד רושמים שעות ערך התנדבות, ומה הערך המוסף של רישום זה ?

 
 

אנחנו לרשותכם בכל שאלה. 
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

 

                                                                                                               

 

עמותות רבות מפעילות מתנדבים במסגרת הפעילות שלהן, אולם לאחרונה, הגיעו לשולחני, מספר מקרים בהן היו מעורבות עמותות אשר הפעילו מתנדבים, ובהן מתנדבים קטינים, אשר הוריהם התלוננו על כי עושים שימוש בלתי מורשה בילדיהם, דבר שהביא חקירת משטרה על מנהלי העמותה, חקירות מס בשל הלשנות, לקוחה אשר בשעה 01:00 לפנות בוקר מצאה חולית משטרה + חוליית מע"מ בביתה עורכת חיפוש, מתנדבים שנפצעו, הערות ביקורת על אי רישום שעות התנדבות ועוד .

הביטוח הלאומי מכיר בעבודה החשובה שעושים אנשים המתנדבים לעזרת הזולת ולטובת הקהילה, ולכן הוא דואג לפצות מתנדבים שנפגעו תוך כדי, ועקב פעולת ההתנדבות, על הנזק הגופני או הנפשי, שנגרם להם כתוצאה מהפגיעה, כפי שהוא דואג לפצות את מי שנפגעו בעבודה, הביטוח הלאומי משלם תגמולים למתנדבים בהתאם לכללים שנקבעו לגבי נפגעי עבודה , כמו כן במקרה שהמתנדב נהרג בפעולת ההתנדבות, ישלם הביטוח הלאומי לבן/בת הזוג שלו ולילדים, גמלאות תלויים בנפגעי עבודה   לרבות הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות ויתומים.

כ"מתנדב" נחשב מי שפועל בהתנדבות, שלא בשכר (הוצאות אש"ל הקשורות בביצוע פעולת ההתנדבות אינן נחשבות לשכר) למען זולתו, והופנה להתנדבות הזאת על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, וההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

קיימים סוגי מתנדבים שונים. במאמר זה נתייחס רק למתנדבים בעמותות, אך כאמור, קיימים סוגים שונים של מתנדבים.

המטרות המפורטות כאן, נקבעו כמטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית, כאשר כל אחת מהן כוללת גם ייזום, הכנה, ארגון, מינהל וכן עידוד ההתנדבות, לרבות גיוס משאבים לאותה מטרה, והן: הנחלת הלשון העברית, ביעור הבערות, חינוך מבוגרים, טיפול חינוכי וחברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער, קליטת עולים,שירותי ייעוץ לתושבים ולתיירים, טיפול בקשישים, בנכים, בחולים או במשפחותיהם; עזרה בדרך של אחזקת מעונות או מוסדות של קשישים, נכים או חולים, טיפול במשפחות שכולות, עזרה לקיבוצים, ליישובים חקלאיים או ליישובי ספר בשמירה, ביצורים, עבודות בענפי המשק, או בפעולות הדרכה חקלאית או הדרכה אחרת, ובלבד שתקופת ההתנדבות של המתנדב בפעולות, טיפול בחיילים ובמשפחותיהם, סיוע למערכת הביטחון בעבודות ביצורים, בעבודות במחסני חירום, בסדנאות, או בעבודה אחרת במחנות צה"ל וביחידותיו ובמתקני המשטרה וביחידותיה, אבטחת מוסדות חינוך או מוסדות ציבור,אבטחת פעולות חינוכיות, לרבות אבטחת וליווי טיולים ומסעות גדנ"ע,גמילה מסמים, מעישון או מאלכוהול,מניעת עבריינות, שיקום אסירים וטיפול במשפחות אסירים, פעולות תרבות על ידי אמנים מתנדבים ביחידות ובמחנות צה"ל או פעולות כאמור ביישובי ספר בתקופה שבה מתנהלות באותו  אזור פעולות איבה.הנצחת זכר השואה וחלליה, פעילות למען איכות הסביבה, שמירת הטבע והגנה על בעלי חיים.

הפניית מתנדב לפעולת התנדבות על ידי העמותה, צריכה להינתן לפני שהמתנדב התחיל בפעולת ההתנדבות, ותוקפה של ההפניה הוא למשך שנה אחת בלבד, או קודם לכן, אם נקבע בה מועד מוקדם יותר. מתנדב הממשיך בפעילותו מעבר לשנה אחת - עליו לקבל הפניה מחודשת. על פי רוב, יש לפנות לרווחה בה פועלת העמותה המדוברת.

מומלץ להחתים מתנדבים על טופס התנדבות, אשר כולל גם הצהרה רפואית. במקרה של מתנדבים קטינים, חובה לקבל רשות כתובה מההורים על כך שמסכימים לילדיהם להתנדב בעמותה.

לסיום, אבקש לציין כי אף משרד התמ"ת עורך ביקורות בעניין מתנדבים בעמותות, כך למשל, באחת הפעמים בהן טיפלתי, הגיע בדיקת תמ"ת לעמותה אשר הפעילה מתנדבים. מכיוון שלא היה ברשות מנהלי העמותה טופס מתנדב, ביקשו לראות תלושי שכר. משלא הוצגו אף תלושים, קנסו אנשי התמ"ת את מנהלי העמותה בסכום גבוהה אשר עמד על קרוב ל 20.000 ₪ על כל אחד מהמתנדבים.

מומלץ ביותר לפנות למשרדנו לקבלת הדרכה ורישום שעות ערך התנדבות. 


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה הכנה לביקורת בעמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה
 רשם העמותות
 רישום גני ילדים כתאגידים
 העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 חלוקת מלגות על ידי עמותות
 הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 העברת כספים או נכסים בין עמותות
 החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 שכר חברי ועד העמותה
 שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 איסור העברת כספים בין עמותות
 תמיכת הממשלה בעמותות
 ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 התמודדות העמותה עם הבנקים
 איך תעבור את הביקורת בשלום
 ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 תיקון 10 לחוק העמותות
 גיוס תרומות לעמותה
 אחריות נושאי משרה בעמותה
 ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--