המרכז לניהול עמותות

חיוב במס עמותות המקבלות כספים מחו"ל


בימים אלו, מתקיימים דיונים לגבי הניסיון להעביר חוק, בו יחויבו במס, עמותות בגין קבלת כספים מחו"ל.

 

בימים אלו, מתקיימים דיונים במסגרת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הדנה בנושא  של תמיכה של ישות מדינית זרה בעמותות בישראל

 

הצעת החוק החדשה, מנסה בסופו של דבר להביא לכדי חיוב עמותות ב45% מס בגין הכנסות כל שהן מחו"ל, אם יש במטרותיה או במעשיה של העמותה, או במעשיו של חבר ההנהלה, במפורש או במשתמע אחד מאלו: קריאה להעמדה לדין של חיילי צה"ל בערכאות בין-לאומיות; הסתה לגזענות; תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל..

 

למעשה, הצעת החוק מבקשת לצמצם את מעורבותן של ישויות מדיניות זרות בדמוקרטיה הישראלית המתבצעת דרך תמיכה כספית בעמותות, אשר מטרותיהן, או מעשיהן בפועל, חורגים חריגה גסה מגבולות השיח הדמוקרטי הישראלי ומהווים ניסיון לפגיעה של ממש והתערבות קשה ומהותית במאפייני היסוד של מדינת ישראל וריבונותה.

 

בהצעה מוצע לקבוע כי עמותה שתקבל תרומה מישות מדינית זרה, ואשר יש במטרותיה או במעשיה של העמותה או של חבר הנהלתה, במפורש או במשתמע, אחת מחמש החלופות המנויות בהצעה, תהיה חייבת בשיעור מס של 45% על הכנסתה. ב 55% שמשאירים אצלה, ניתן יהיה כן לחבל בדמוקרטיה, וזה יהיה חוקי לחלוטין.

 

על מנת לא לאפשר לעמותה לפעול הלכה למעשה  בתחומים המנויים בחוק בכסות של פעולה עצמאית של אחד מחברי הנהלתה, מבקשת ההצעה לקבוע כי הוראות החוק יחולו גם כאשר חבר בהנהלת העמותה פועל באחד התחומים המנויים ברשימה שצוינה באופן אישי .

 

אני מניח, כי עד כה החוק לא עבר, היות ויש בו משום שלילת חופש הביטוי של אותן עמותות. למרות שיש פעמים שעל הדמוקרטיה להגן על עצמה, במבחן המציאות, הדברים לא פשוטים.


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה הכנה לביקורת בעמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה
 רשם העמותות
 רישום גני ילדים כתאגידים
 העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 חלוקת מלגות על ידי עמותות
 הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 העברת כספים או נכסים בין עמותות
 החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 שכר חברי ועד העמותה
 שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 איסור העברת כספים בין עמותות
 תמיכת הממשלה בעמותות
 ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 התמודדות העמותה עם הבנקים
 איך תעבור את הביקורת בשלום
 ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 תיקון 10 לחוק העמותות
 גיוס תרומות לעמותה
 אחריות נושאי משרה בעמותה
 ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--