המרכז לניהול עמותות

הכול על ביקורת עומק חלק ב´

 
 

אנחנו לרשותכם בכל שאלה. 
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

 

 

במאמרים הבאים נעבור על נושאים בהם בביקורת העומק תיבחן העמותה.

 

ראשית המוקדים הנבדקים יהיו:

א.      ניהול משק הכספים בעמותה   ב.      הוצאות השכר בעמותה

ג.       מוסדות העמותה ומטרותיה

 

 

על מנת לבדוק את מוקדי הביקורת המבקר יבקש :

 

א.      מסמכים סטטוריים כגון : פרוטוקלים, דוחות מילוליים, ת"ז של חברי העמותה, תקנון העמותה.

ב.      נתונים השייכים לניהול השוטף כגון : תלושי שכר , שמות עובדים, מערכת שעות.

ג.       מסמכים חשבונאיים : דוחות תמחיר, מסמכים מהבנק

ד.      תצהירים: בעניין מקבלי שכר, העדר תביעות, תרומות,

 

הפרטים הנבדקים בניהול משק הכספים בעמותה יהיו :

 1.       בדיקת קיומו של תקציב מסודר לתכנון ההוצאות וההכנסות של העמותה?
 2.       האם התקציב אושר על ידי המוסד האחראי בעמותה?
 3.       האם התקציב עולה בקנה אחד עם מטרות העמותה?
 4.       האם יש הפרדה ברורה בתקציב בין ההכנסות וההוצאות השונות?
 5.       סבירות שיטות העמסה של תקורות והוצאות הנהלה וכלליות בהוצאות השונות
 6.       האם יש מעקב אחר ביצוע התקציב?
 7.       האם יש קרבת משפחה בין האחראיים על הכספים בעמותה לבין בעל תפקיד בכיר אחר בעמותה?
 8.       האם רו"ח העמותה לוקח חלק בהנהלת חשבונות העמותה?
 9.      באילו תוכנות מתבצעת הנהלת החשבונות של העמותה, ומי המבצע?
 10.      האם יש נהלים כתובים לגבי שיטות העבודה העיקריות בניהול משק הכספים?
 11.     האם העמותה מקיימת ניהול פנקסים כחוק?
 12.     האם נערכים דוחות כספיים כחוק?
 13.     מה מקור ההכנסות בעמותה?
 14.     מה סעיפי ההוצאות בעמותה? והאם יש ניצול יעיל של משאבי העמותה?
 15.     האם יש מדיניות כתובה לגבי גביית הכספים בעמותה?
 16.      האם יש הפרדה בין הגורמים האחראים לגביית הכספים לבין הגורמים המאשרים ביטולי הכנסות?
 17.     האם יש רציפות בקבלות?
 18.     האם יש אבטחה על כספי העמותה?
 19.     האם יש אבטחת מידע על הנהלת החשבונות?
 20.      האם יש סבירות בפעולות הבנק?
 21.     האם יש סבירות בהיקף הפקדות בבנק?
 22.     שמות מורשי החתימה
 23.   האם אופן מינוי מורשי חתימה בהתאם לתקנון ?

 

בהמשך המאמרים נעבור על כל אחד מהפרטים הנבדקים ונסביר כיצד העמותה אמורה לפעול באופן תקין כך שתצלח את הביקורת בשלום


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --