המרכז לניהול עמותות

ביקורות עומק בעמותות

כל מה שרצית לדעת על ביקורות עומק בעמותות, אילו משרדי רו"ח מבקרים? ועל אילו נושאים העמותה תיבדק?

 
 
 

אנחנו לרשותכם בכל שאלה. 
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

 

 

 

מאמר ראשון

חלק א´

 

מתוך אתר רשם העמותות

 

ראשית רשם העמותות מבצע ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, בהתאם למדיניות ביקורת שקבע.

תיקון 25 לחוק החברות ותיקון 14 לחוק העמותות שתוקפם מיום 6.2.14 עיגנו בחקיקה והבהירו כללים לעניין ההסתייעות בבודק חיצוני, סמכויותיו וחובותיו, תנאי הכשירות שלו ועוד.

 

ככלל רשם העמותות מודיע שביקורות העומק נערכות בעמותות בעלות מחזור כספי העולה על מיליון ₪ אך יתכנו מקרים בהם תיערך ביקורת עומק גם בעמותות עם מחזור כספי נמוך יותר. מכל מקום, רשם העמותות עורך ביקורות מסוגים שונים בעמותות שונות, ללא קשר למחזור הכספי שלהן.

הביקורות נערכות הן כחלק מהטיפול השוטף בעמותות והן בעקבות מידע המעלה חשש להתנהלות בלתי תקינה.  

יצוין כי בעמותות נתמכות, החשכ"ל  מבצע אף הוא ביקורות עומק כדי לוודא שכספי התמיכות שימשו לייעודם. רשם העמותות מתאם עם החשב הכללי את תכנית העבודה, כך שבמהלך שלש שנים עוקבות תבוצע לכל היותר ביקורת עומק אחת בעמותה, אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות עריכת ביקורת נוספת. דהיינו, בנסיבות רגילות, לא יתחיל הרשם בביקורת עומק בעמותה אם הסתיימה בה ביקורת עומק מטעם החשב הכללי במהלך שלש השנים האחרונות.

ביקורות עומק מבוצעות על-ידי משרדי רואי-חשבון חיצוניים, אשר זכו במכרז לעריכת ביקורות עומק מטעם הרשם. זאת, בליווי הגורם המטפל בחטיבה ביחידת רשם העמותות.

בסמוך לאחר מינוי משרד רואה חשבון לביצוע ביקורת עומק בעמותה תתבקש העמותה להמציא מסמכים,
טיוטת דוח הביקורת תועבר לתגובת העמותה לאחר קבלת תגובת העמותה יגובש דוח ביקורת סופי, אשר עותק הימנו ישלח לעמותה/ ויהיה גלוי בתיק העמותה.

ממצאי הדוח ומסקנותיו משמשות את הרשם לצורך קבלת החלטה בדבר נקיטה בסמכויות, העומדות לרשם על-פי דין, כלפי העמותה

 הליך ביקורת עומק המבוצע בעמותה, לרבות המסמכים והתכתובות, הינם חסויים ונשמרים ככאלה בתיק העמותה, למעט דוח  הביקורת הסופי ונספחיו, הפתוח לעיון הציבור. כאמור לעיל.

 

 

·       לרשימת הנושאים הנבדקים בביקורות עומק  לחצו כאן​

 

 

 

 

להלן פירוט רשימת הבודקים החיצוניים, אשר מדינת ישראל חתמה עימם חוזי התקשרות לטובת עריכת בדיקות עומק בעמותות וחברות לתועלת הציבור.

·         רו"ח בן דור ושו"ת.

·         רו"ח גריזים ושות´, רו"ח.

·         עינב כהן א. סלובודיאנס ושו"ת, רו"ח.

·         רוח חיים כהן ושות´, רו"ח.

·         רו"ח סוסובר כנעני ושות´, רו"ח.

·         רו"ח ע. בן דוד ושות´, רו"ח.

·         רו"ח קדמי אלחנתי, רו"ח.

·         רו"ח שמידט, בן צבי, נוקראי ושות´, רו"ח.

·         סומך חייקין, רו"ח.


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --