המרכז לניהול עמותות

  מתחילים להפריש לפני שיהיה מאוחר
 
עד היום לא שילמתם פנסיה לעובדיכם? בחודשים הקרובים הסיכון שיתפסו אתכם גדל ואתם אף מסתכנים בקנסות ובאישום פלילי.
 
משרד התמ"ת מגייס לשורותיו פקחים נוספים, אשר יפקחו על מעסיקים ויבדקו האם האחרונים אכן מקפידים על קיום דיני עבודה ובראשם הפרשת כספים עבור קרן פנסיה חובה לעובד.
עד היום מעסיק שלא הפריש לעובדיו כספים עבור קרן פנסיה, הסתכן בתביעה מצד העובד (בדרך כלל כאשר זה סיים את עבודתו, ולא לפני כן מחשש לפיטורים, או במקרה שהעובד חלה או נפצע ונזקק לפנסיית נכות) או בתביעה מצד שאריו (במקרה בו נפטר העובד).החידוש היום הוא שמעבר לתביעות הנ"ל, משרד התמ"ת אף יטיל על המעסיק קנסות בגובה של עשרות אלפי שקלים (המספרים המדויקים נמצאים עדיין בדיונים).
 
בפסק דין חשוב שנתקבל לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע נפסק לעובדת פיצוי בסך של 317,000 ₪ בגין אבדן זכויות פנסיוניות, כפי שהיתה זכאית בהתאם לצו ההרחבה בנושא פנסיה חובה.
העובדת, שהשתכרה כ־4,000 שקל ברוטו בחודש, תקבל פיצוי של כ־317 אלף שקל בגין אובדן זכויות פנסיוניות עקב אי תשלום לביטוח פנסיוני, עבור התקופה שהחלה מאז שנכנס צו ההרחבה לתוקף ועד שתגיע לגיל פנסיה.
 
צו ההרחבה בנושא פנסיה חובה, מחייב מעסיקים להפריש לביטוח פנסיוני לעובדים. אי עמידה בהוראות צו ההרחבה כמוה כעבירה על החוק, וכפי שניתן לראות במקרה זה, בית הדין חייב את המעסיק לשלם לעובדת סכום פיצוי נכבד בשל אי מילוי חובתו להפריש מידי חודש לביטוח פנסיוני.
 
 
 אז מה בדיוק החוק אומר? ממתי צריך להתחיל לשלם את הפנסיה? כמה בכלל צריך לשלם? מה קרן הפנסיה כוללת? כל התשובות לפניכם.
 
המעסיקים יפרישו תשלומים פנסיוניים לעובדים (אזרחי מדינת ישראל) מעל גיל 21 ולעובדות (אזרחיות מדינת ישראל) מעל גיל 20.
 
המעסיקים יפרישו תשלומים פנסיוניים לעובדי משק הבית החל מהחודש השביעי לעבודתם וזאת בהנחה שלעובדים אין עדיין קרן פנסיה. אם יש להם כבר קרן פנסיה, המעסיקים יפרישו תשלומים פנסיוניים לעובדיהם כבר מהחודש הרביעי לעבודתם רטרו .
 
נכון לשנת 2014 הסכום שהמעסיקים מפרישים לקרן הפנסיה הוא 17.5% משכר העובד.
 
על המעסיק מוטלת האחריות לשלם את כל הסכום לקרן הפנסיה (הן את חלקו שלו והן את חלקו של העובד),
אך חשוב לזכור כי רק שני שלישים מסך הסכום הנ"ל הוא חלקו של המעסיק וכי שליש הוא חלקו של העובד, ולכן כל חודש יכול המעסיק לקזז סכום זה משכר העובד.
 
במקרה שבו העובד אינו מעוניין שתפרישו לו תשלומים פנסיוניים, עדיין כמעסיקים חלה עליכם החובה לעשות זאת. גם אם העובד מתחייב בפניכם בעל-פה או בכתב שהוא לא יתבע אתכם- התחייבות זו אינה תקפה בבית המשפט.
 
קרן הפנסיה כוללת צבירת כספים לגיל פרישה, צבירת כספים לפיצויי פיטורים, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שארים.
 
במשרדינו יש לכם אפשרות להתייעץ עם סוכן הביטוח בו תוכלו להתחיל להפריש פנסיית חובה לעובדיכם בדרך הקלה והמהירה.
 
                                                                         
 

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה הכנה לביקורת בעמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה
 רשם העמותות
 רישום גני ילדים כתאגידים
 העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 חלוקת מלגות על ידי עמותות
 הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 העברת כספים או נכסים בין עמותות
 החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 שכר חברי ועד העמותה
 שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 איסור העברת כספים בין עמותות
 תמיכת הממשלה בעמותות
 ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 התמודדות העמותה עם הבנקים
 איך תעבור את הביקורת בשלום
 ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 תיקון 10 לחוק העמותות
 גיוס תרומות לעמותה
 אחריות נושאי משרה בעמותה
 ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--