המרכז לניהול עמותות

חדש !!!

 

פקחי המשרד לביטחון פנים קונס עמותות,

      סוג חדש של תיקים מתחילים להגיע לאחרונה לטיפולנו!
 
לשאלות או פרטים נוספים  אנחנו לרשותכם בכל שאלה. 
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

 
 לאחרונה, אנו נתקלים בתופעה של אכיפת החוק להעסקת עבריינים פרק ה´ לחוק העונשין סעיפים 345-360 (עברייני מין) בעמותות. מה בדיוק אומרות הוראות החוק, מי הם הצדדים החייבים, ומה רמת החובה אשר חלה על כל אחד ממנהלי המוסדות ?

 למי אסור לעבוד ב"מוסד" כהגדרתו בחוק? ואת מי אסור להעסיק?

 · לפי החוק, לעבריין בגיר שהורשע בעבירות אלו אותם ביצע בהיותו בגיר, אסור לעבוד ב"עבודה" ב"מוסד" כהגדרתם בחוק

 ·  כמו כן, למעסיק אסור לקבל לעבודה במוסד, ולהעסיק במוסד, בגיר שהורשע בעבירה אותה ביצע בהיותו בגיר.

מהו אישור המשטרה שיש להוציא לפי החוק?

· החוק קובע כי מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד, בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת הבגיר לפי הוראות החוק

האם החוק חל גם על נשים?

·  האיסור לעבוד בעבודה במוסד, האיסור לקבל לעבודה במוסד ולהעסיק בעבודה במוסד – חל גם על נשים.   

·  בשלב זה, החובה לקבל אישור ממשטרת ישראל לפי החוק, אינו חל על נשים מועסקות או מועמדות לקבלה לעבודה במוסד.

 מהי "עבודה" במוסד שמחייבת קבלת אישור משטרה טרם העסקה?

 
·   עבודה המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע.  
· יש לשים לב, כי מדובר גם בעבודה בשכר, גם בעבודה בהתנדבות וגם במתן שירותים. הוראות החוק חלות גם על האדם המועסק באמצעות חברת כוח אדם.

 האם החוק חל גם על מתנדבים במוסד?

 · בהחלט. הגדרת "עבודה" לפי החוק כוללת גם התנדבות המאפשרת במסגרת ההתנדבות להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים, אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע.

על אלו מוסדות חל החוק?

 ·  מוסדות בהם שוהים קטינים, בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע, המפורטים בחוק

· בין היתר, הגדרת "מוסד" לפי החוק כוללת: בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מעון יום או מרכז טיפולי שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע, בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים ועוד

· כמו כן, גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים, לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים

·  מוצע לעיין בהגדרת "מוסד" המלאה, המפורטת בחוק

· יובהר כי באחריות המעסיק לבדוק האם המוסד עומד בהגדרות החוק, ולקבל ייעוץ במשרדנו, לפי הצורך

 מי יכול להוציא אישור משטרה?

· לפי החוק, בגיר יכול להוציא אישור משטרה לגבי עצמו. לחילופין, המעסיק יכול לקבל אישור משטרה לגבי בגיר המועסק בעבודה במוסד או מועמד להעסקה בעבודה במוסד, רק בהסכמת הבגיר ועל פי ייפוי כוח ממנו.

מיהו "מעסיק" לפי החוק?

 · המעסיק הוא מנהל המוסד - בכל מוסד שבו הקבלה לעבודה אינה באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית; במוסד שהוא תאגיד – גם התאגיד הוא המעסיק

· בכל מוסד שבו הקבלה לעבודה היא באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם – המעסיק הוא האחראי במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת אדם לעבודה במוסד.

מה העונש הקבוע בחוק לעובר על הוראות החוק? 

·  מעסיק העובר על הוראות החוק (קיבל לעבודה או העסיק עבריין בניגוד להוראות החוק, או לא קיבל אישור מהמשטרה טרם העסקה בניגוד להוראות החוק) - דינו קנס בגובה של עד 75,300 ₪

·  עבריין העובר על הוראות החוק (עובד במוסד בניגוד להוראות החוק) – דינו עד מאסר של שנה.


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --