המרכז לניהול עמותות

כללי המשחק החדשים בגמ"חים

לשאלות או פרטים נוספים  אנחנו לרשותכם בכל שאלה. 
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר.

החוק החדש שנועד לפקח על פעילות הגמ"חים קרוב לוודאי יפגע בפעילותם של חלק גדול מהעמותות. במאמר זה נבחן את הצעדים הדרושים על מנת להמשיך לתפקד.

היועץ המשפטי לממשלה, עוה"ד וינשטיין, טוען מזה תקופה, כי ניהול גמח"ים להלוואות הינה פרצה במערכת הבנקאית. במאמר הקודם שפרסמנו, הרחבנו יותר על הסיכונים האורבים למי שמנהל פעילות גמח"ים לאור הוראותיו של חוק איסור להלבנת הון.  

במאמר זה, נבחן את הצעדים הדרושים להמשך פעילותם של הגמ"חים.

כצעד ראשון, נדרשים כל מפעילי הגמח"ים, להתאחד בצורה רשמית כמלכ"ר, ולהקים עמותה או חברה לתועלת הציבור, במטרה להסדיר את מעמדם של הגמח"ים במוסדות השונים.

הסוגיה הראשית כיום בהקשר של הגמח"ים, היא סוגיית הלבנת הון, חוסר הגנה על המפקידים, ובדיקת מהותה של הפעילות שלא תיכלל כפעילות בנקאית אשר מצריכה רישיון ותשלומי מיסים – כמובן.

בהסדר המתגבש, הוצעו מספר דרישות על מנת לאפשר את המשך פעילות החסד של הגמח"ים. ההסדר המוצע, יכלול הגבלות שונות על מתן הלוואות ועל קבלת פיקדונות, דרישות הון ודרישות נזילות שמוסדות הגמח"ים יצטרכו לעמוד בהן, מגבלות על הוצאות הנהלה וכלליות, שכר עובדים ושכר יועצים, נותני שירותים ונושאי משרה.

בנוסף, על קופת הגמ"ח תוטל חובת עריכת דוחות כספיים ומילוליים, שיעמדו ככלל, לעיון הציבור והרשות המפקחת כפי שתיקבע, אשר תוסמך לקבוע הוראות דיווח נוספות בהתאם לצורך.

מגמה נוספת היא ליצור הסדרה דומה לזו, שחלה על נותני שירותי הטבע או בנקים, לפי העניין, הסדרה זו תכלול בין היתר, את החובות הבאות: חובת זיהוי ואימות מול תעודה נוספת הנושאת שם ומספר זהות של המפקיד / התורם והלווה, חובת דיווח לרשות להלבנת הון ומימון טרור על פעילות לפי סוג וגודל שיקבע, חובת הרישום במערכת ממוחשבת ועוד.  

אכיפת הוראות החוק תתבצע הן כלפי הגמח"ים, והן כלפי נושאי המשרה, על מנת למנוע פגיעה כלכלית במפקידים ובמלווים, כלומר אחריות אישית של מנהלי העמותה. 

נראה כי אין מנוס ועל האדם הפרטי שניהל קופת גמ"ח אישית, שימצא עצמו לפתע מנהל מוסד רשמי הנתון תחת פיקוח, לדעת וליישם את "כללי המשחק" החדשים, ולשחק על פיהם. 


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות                   
                       שפורסמו לאחרונה
 1.  רשם העמותות
 2.  רישום גני ילדים כתאגידים
 3.  העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 4.  עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 5.  חלוקת מלגות על ידי עמותות
 6.  הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 7.  הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 8.  החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 9. קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 10.  העברת כספים או נכסים בין עמותות
 11.  החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 12.  פעילות במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 13.  נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 14.  שכר חברי ועד העמותה
 15.  שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 16.  איסור העברת כספים בין עמותות
 17.  תמיכת הממשלה בעמותות
 18.  ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 19.  התמודדות העמותה עם הבנקים
 20.  איך תעבור את הביקורת בשלום
 21.  ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 22.  תיקון 10 לחוק העמותות
 23.  גיוס תרומות לעמותה
 24.  אחריות נושאי משרה בעמותה
 25.  ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 26.    מבחני המלגות העדכניים ע"י רשות המיסים  
 27.    חשש רשם העמותות מהלבנת כספים 
 28.   חיוב במס לעמותות המקבלות כספים מחו"ל 
 29.   מתנדבים בעמותה כיצד לעבור זאת בשלום
 30.    עמותות והון שחור
 31.   חשיבות תלושי הוראה בעמותות מתוקצבות
 32.   הגבלת שכר בכירים בעמותות 
 33.   כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית 
 34.   המשך נוסף לחוק העמותות החדש 
 35.   כללי משחק חדשים בגמחי"ם 
 36.   קנסות על העסקת עבריינים 
 37.   חובת ההפרשה לפנסיית חובה 
 38.  כיצד להתכונן לקראת ביקורת עומק בעמותה.
 39.  מהם הוצאות עודפות,ומתי נשלם מס הכנסה עליהם בעמותה. 
 40.  על מה צריך להקפיד בהוצאות טיסה לחו"ל? 
 41.  אילו החזרי הוצאות וכמה מותר להחזיר למתנדב ללא התחייבות במס.
 42. הכול על ביקורת עומק חלק א
 43. המשך ביקורת עומק חלק ב´  חדש!!  כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

  Blacknet.co.il - בניית אתרים
  --