רישום עמותה | הקמת עמותה חדשה

רישום עמותה

הקמת עמותה חדשה: טופס הבקשה לרישום עמותה, תצהיר ותקנון העמותה,
תשלום אגרת רישום. תהליכים ומידע על רישום עמותה חדשה.
 

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר
.


טופס בקשה לרישום עמותה
כדאי להקפיד למלא את טופס הבקשה לרישום עמותה כראוי. כל מייסדי העמותה צריכים לחתום על הבקשה בעצמם או באמצעות עו"ד מטעמם. יש לצרף את יפוי הכח לבקשה.
בקשה לרישום עמותה

תצהיר
יש לצרף לבקשת רישום העמותה תצהיר חתום על ידי כל המייסדים בפני עו"ד שיאמת את כל פרטיה. בתצהיר מסכימים מיסדי העמותה למסור מידע פלילי לרשם העמותות ומצהירים כי לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון, מאשרים את נכונותם להקים עמותה ולכהן בתור חברי ועד.

אגרת רישום עמותה
לטופס בקשת רישום עמותה יש לצרף קבלה בגין תשלום אגרת בקשת רישום. ניתן לקבל מידע על 
גובה האגרה ולשלם את אגרת הרישום באתר שירות התשלומים הממשלתי.


תקנון העמותה

לבקשת רישום העמותה יש לצרף את תקנון העמותה אשר מהווה חוזה בין העמותה ובין חברי העמותה. ניתן לאמץ את התקנון המצוי או לחלופין לערוך תקנון מיוחד של העמותה. 
תקנון מצוי

לאחר הגשת הבקשה לרישום עמותה וכל המסמכים הדרושים לרשם העמותות נערך תהליך בדיקת הבקשה. במידע והפרטים תקינים מונפקת תעודת רישום ומרגע חתימתה מוקמת העמותה.
 

מידע מלא ומפורט לגבי הקמת עמותה חדשה והנחיות רישום עדכניות ניתן למצוא באתר רשם העמותות בעמוד מחלקת רישום עמותות.
 

ראו מידע נוסף לגבי רישום עמותות חדשות בפורום המרכז לניהול העמותות.

לקבלת סיוע בהקמת עמותה או לקבלת פרטים נוספים
צרו קשר.
 


 

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה הכנה לביקורת בעמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה
 רשם העמותות
 רישום גני ילדים כתאגידים
 העסקת עובדים ותשלום משכורות בעמותות
 עסקאות עם צדדים קשורים בעמותות
 חלוקת מלגות על ידי עמותות
 הכללים החלים על וועדת הביקורת בעמותה
 הגשת המסמכים לקבלת אישור ניהול תקין
 החזר הוצאות לקידום מטרות העמותה
 קבלת תרומות לעמותה ללא הסתבכות
 העברת כספים או נכסים בין עמותות
 החזר תקציב העמותה למשרדי הממשלה
 פעילות העמותה במסגרת המטרות המאושרות בלבד
 נכסים בעמותה – אופן הרישום ברשויות
 שכר חברי ועד העמותה
 שימוש באמצעי תשלום בעמותה
 איסור העברת כספים בין עמותות
 תמיכת הממשלה בעמותות
 ניהול עמותה המפעילה בית כנסת
 התמודדות העמותה עם הבנקים
 איך תעבור את הביקורת בשלום
 ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת
 תיקון 10 לחוק העמותות
 גיוס תרומות לעמותה
 אחריות נושאי משרה בעמותה
 ההצלחה בגיוס תרומות לעמותה שלך
 


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--