רישום עמותה | הקמת עמותה חדשה

רישום עמותה

הקמת עמותה חדשה: טופס הבקשה לרישום עמותה, תצהיר ותקנון העמותה,
תשלום אגרת רישום. תהליכים ומידע על רישום עמותה חדשה.
 

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר
.


טופס בקשה לרישום עמותה
כדאי להקפיד למלא את טופס הבקשה לרישום עמותה כראוי. כל מייסדי העמותה צריכים לחתום על הבקשה בעצמם או באמצעות עו"ד מטעמם. יש לצרף את יפוי הכח לבקשה.
בקשה לרישום עמותה

תצהיר
יש לצרף לבקשת רישום העמותה תצהיר חתום על ידי כל המייסדים בפני עו"ד שיאמת את כל פרטיה. בתצהיר מסכימים מיסדי העמותה למסור מידע פלילי לרשם העמותות ומצהירים כי לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון, מאשרים את נכונותם להקים עמותה ולכהן בתור חברי ועד.

אגרת רישום עמותה
לטופס בקשת רישום עמותה יש לצרף קבלה בגין תשלום אגרת בקשת רישום. ניתן לקבל מידע על 
גובה האגרה ולשלם את אגרת הרישום באתר שירות התשלומים הממשלתי.


תקנון העמותה

לבקשת רישום העמותה יש לצרף את תקנון העמותה אשר מהווה חוזה בין העמותה ובין חברי העמותה. ניתן לאמץ את התקנון המצוי או לחלופין לערוך תקנון מיוחד של העמותה. 
תקנון מצוי

לאחר הגשת הבקשה לרישום עמותה וכל המסמכים הדרושים לרשם העמותות נערך תהליך בדיקת הבקשה. במידע והפרטים תקינים מונפקת תעודת רישום ומרגע חתימתה מוקמת העמותה.
 

מידע מלא ומפורט לגבי הקמת עמותה חדשה והנחיות רישום עדכניות ניתן למצוא באתר רשם העמותות בעמוד מחלקת רישום עמותות.
 

ראו מידע נוסף לגבי רישום עמותות חדשות בפורום המרכז לניהול העמותות.

לקבלת סיוע בהקמת עמותה או לקבלת פרטים נוספים
צרו קשר.
 


 

ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--