ניהול עמותות | אכיפה ופיקוח על מלכ"רים

ניהול נכון של עמותה – מלכ"רים על הכוונת

שאלות או פרטים נוספים
אנחנו לרשותכם בכל שאלה.
חסכו זמן יקר ובררו פרטים באתר
.

הידוק מערך הפיקוח על מלכרי"ם (מוסדות לא לכוונות רווח), אשר נכנס לתוקף ביוני 2007 במסגרת תיקון מס´ 10 לחוק העמותות מציג מגמה מדאיגה של אכיפה אגרסיבית של כללי המנהל על ארגונים הומניטריים בישראל

אמנם אין בתיקון חוק העמותות, בכדי לשנות באופן מהותי את הסדרי הניראות והביקורת על עמותות, אך יש בעצם הגברת הפיקוח והעלאת השקיפות, לרבות שמותיהם ומשכורותיהם של בכירי עמותות ואנשי ועד, בכדי להצביע על ניסיון ברור להגביר פיקוח על פעילותם של ארגונים שלא למטרות רווח ובכך ליצור שקיפות מירבית אשר בהרבה מאוד מקרים מקשה מאוד על תפקודם היומיומי של עמותות.

נכון יהיה לומר שדרישות אלו מוצדקות ביסודן מתוקף זכות הציבור לדעת אודות גופים ציבוריים ובפרט כאלו העומדים בראשי מוסדות לתועלת הציבור, אלא שיחד עם זאת, בפועל, מקשים על הישרדות העמותות שלרוב גם כך מתמודדות יום יום עם קשיים רבים.

בין אם מדובר בצורך לשקיפות של ארגונים הומניטריים ובין אם מדובר בהליך שמטרתו היא למעשה טובת הציבור, חשוב במיוחד בימים אלה לדאוג לניהול נכון של עמותות.

בדומה למצב שלפני תיקון חוק העמותות, נדרשים ארגונים לרווחת הציבור להוכיח את התנהלותה התקנית בכדי לזכות באישור ניהול תקין מרשם העמותות. ההבדלים המשמעותיים מתייחסים לסעיפי מטרות העמותה, שכרם של מחזיקי התפקידים הבכירים, שכרם של חברי ועד, והוספת נוסח מילולי לדוחות הכספיים אשר לא נדרש קודם לכן.

ניהול נכון של עמותות תחת החוק בניסוחו הנוכחי יביא בחשבון את דרישת החוק להסברים מפורטים הרבה יותר בכל הנוגע לשינוי פני העמותה, מטרותיה או יעדיה. כמו כך הוחלט בחוק כי תותר התערבותו של משרד המשפטים בכל הנוגע להוצאות העמותה ובתוקף כך יורשה לשר המשפטים לקבוע רף עליון להוצאותיהן המוכרות של עמותות.

בכדי לא להגיע למצב בו למשרד המשפטים יש פתחון פה בנושא, ניהולה הנכון של עמותה יגיש את הדוחות הכספיים (הן בטבלאות המוכרות מן החוק בנוסחו הקודם והן הפרוט המילולי) עד למועד הגשת הדוחות כפי שנקבע מחדש ע"י רשם העמותות, וזאת למרות שמועד ההגשה הוקדם באופן משמעותי. כמו כן, במסגרת ניהול נכון של עמותות, חשוב לשים לב שהוצאות העמותה תהינה במסגרת הסביר וכמובן שלא תעלנה על הכנסותיה של העמותה המגיעות לרוב מכסי תרומות ומקרנות סיוע.


ניהול עמותות
ניהול עמותות
הירשם להרצאה הבאה
1599-501-888 
רשם העמותות ייעוץ לעמותות
רישום עמותה
תקנון העמותה הנהלת חשבונות
אישור ניהול תקין רואה חשבון לעמותה
סעיף 46 ייעוץ מס לעמותות
פירוק העמותה מדריך ניהול עמותה
חוק העמותות אבחון עמותה אונליין
חדשות ועדכונים על ניהול עמותות
רשם העמותות
                          שפורסמו לאחרונה


כתובת למשלוח דואר : ת.ד- 446 נתיבות   טלפון: 1599-501-888   פקס: 08-9942058   centeramutot@gmail.com

Blacknet.co.il - בניית אתרים
--