סעיף 46 א לפקודת מס הכנסה ומלכ"ר

סיוע לעמותות בקבלת אישור 46 א לפקודת מס הכנסה לצורך הגדלת היקף התרומות מבעלי העסקים.

גייס יותר תרומות לעמותה שלך.
אנשים ועסקים רבים, מחליטים לתרום מכספם לעמותות. זה חלק ממה שמניע את הגלגל ומאפשר לעמותות להמשיך ולבצע את עבודתם נאמנה. מערכת הגומלין בין העמותות לתורמים עסקיים, מאפשרת את קיומה של העמותה ואת קידום מטרותיה. איך עושים זאת הכי נכון מבחינה מיסוי ומה חשוב לדעת, הכול לפניכם.

עמותה מוגדרת כקבוצת אנשים שהתאגדו יחד,על מנת לקדם אג´נדה מסוימת.על מנת שעמותה תיחשב כלגיטימית,עליה להירשם אצלרשם העמותותולהגיש תקנון המפרט את אופי,מטרות וניהול העמותה באופן שוטף,כאשר כל עניינה חייב להיעשות למען קידום מטרותיה וללא מטרות רווח(מלכ"ר).

קיומן של עמותות חשוב וחיוני בכל חברה מתוקנת,לא רק על מנת להעלות על סדר היום הציבורי נושאים חברתיים או סביבתיים,אלא גם על מנת להבטיח התייחסות לנושאי שוליים ולהבטיח קידום ומודעות ציבורית ופוליטית של מטרות אשר אינן בעלות אינטרס.

הכנסותיה של העמותה הפועלת

על מנת שעמותות יוכלו להמשיך לפעול ולבצע עבודתן נאמנה,הן חייבות מקורות הכנסה אשר יסייעו בפעילות שוטפת ובקידום ענייני העמותה בשיח הציבורי.הכנסותיה של העמותה מגיעים ממקורות שונים,כמומימון ציבורי– מענקים מטעם הממשלה שניתנים לעמותות אשר מגישות בקשת תמיכה ועומדות בקריטריונים הקבועים בחוק.הכנסות שוטפות של העמותה מפעילויות חיצוניות ופנימיות שהיא עצמה יוזמת ומקדמת וכמובן תרומות מאנשים פרטיים ובעלי עסקים,אשר שותפים לעקרונות הבסיסיים של אותה עמותה.

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – מה חשוב לדעת:

  • תרומה לעמותהמעניקה לתורם זיכוי ממס הכנסה בסך 35% מגובה התרומה. על מנת שבעל עסק או שכיר יוכל להזדכות במס על תרומתו, חייבת העמותה באישור 46 אלפקודת מס הכנסה.
  • אישור46א לפקודת מס הכנסה אינו אישור אשר ניתן אוטומטית לכל עמותה.לסעיף זה דרישות ספציפיות אשר על העמותה לעמוד בהן,בהתאם לניהול תקין וחוקי מס הכנסה כנהוגים בחוק.

  • ההליך הנדרש לקבלת אישור על ניהול תקין אינו זהה לדרישות לקבלת אישור46א לפקודת מס הכנסה.

קיומו של אישור מסוג זה, מאפשר לעמותהלגייס תורמיםרבים יותר מהמגזר העסקי. בדרך זו זוכים העסקים לגמול כפול, הן בקידום מטרות חברתיות קרובות לליבן והן בצורת גמול זיכוי במס. זו הסיבה שתורמים רבים, בעיקר גופים וחברות גדלות, מתנים את תרומתן בנוכחותו של התר זה. השגת אישור 46 א לפקודת מס הכנסה מחייבת מעמותה להכיר את הקריטריונים השונים , להציג מידע ומסמכים רלוונטיים ולפעול במסגרת החוק. על מנת להתנהל כשורה למול הליכים אילו. מומלץ לקבל ייעוץ והכוונה ומגוף המעניק שירותיייעוץ לעמותותהבקיא בסעיפים הקטנים

המרכז לניהול עמותות הוביל עמותות רבות להשיג אישור46א לפקודת מס הכנסה,והן נהנות מגדילה משמעותית בכמות בעלי העסקים שתורמים להן.אם חשוב לך להגדיל את כמות התרומות לעמותה שלך ולשפר את תזרים המזומנים בעמותה,פנה אלינו ואנו נשמח לסייע גם לך לקבל סעיף46לעמותה שלך.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ