ייעוץ מס לעמותות ומלכ"ר

יעוץ מס לעמותות ומלכ"רים.
סיווג העמותה כגורם לקביעת גובה המסים. סוגי מלכ"רים. תשלומי מע"מ של עמותות.

ייעוץ מס
תכנון מס אוייעוץ מסהינה שימוש באמצעים חוקיים על מנת לחסוך במס. שיטת המס הישראלית מאפשרת לכל אדם או ישות משפטית לתכנן ולחסוך מס בצורה חוקית, כל עוד לא מדובר בעסקה מלאכותית או בדויה.

יעוץ מס לעמותה
הרבה אנשים אינם מודעים לכך, אך רשות המיסים מסווגת באופן שונה כמה וכמה סוגים של עמותות. פעמים רבות עולה רק בזמןביקורתכי בפתיחת העמותההטעו מייסדי העמותה את תחנת מע"מ, ופקידי מע"מ סיווגו את פעילות העמותה באופן לקוי, וכתוצאה מזה עלולה להיגרם למנהלי העמותה ולחבריה עגמת נפש רבה. אז … מה עליכם לדעת על מנת שלא תופתעו? באופן פשוט וקל ניתן לומר שייעוץ מס הניתן לעמותה המנתח את אופי פעילות העמותה ואת מאפייניה בעתיד, יסווג את פעילות העמותה באופן ראוי.

תשלום מס
בשנות השישים, הגו גאוני רשות המיסים דאז רעיון מצוין כיצד להגדיל את הכנסות המדינה. לאחר מחקר שנערך במדינות שונות בעולם, הוחל חוק מע"מ גם בישראל. החלת חוק זה גרמה לגביית מיסים גבוהה יותר אשר סיפקה למדינה את צרכיה הכלכליים. יחד עם זאת, עם יישום החוק עלו בעיות שונות אשר לעיתים גררו למדינה הוצאות במקום הכנסות.
מוסדות בעלי אופי ציבורי, שמטבעם אינם רווחיים, כמו עמותות, או חלצ"ים (חברה לתועלת הציבור) , מסווגים במע"מ בדרך שונה כדי למנוע נזקים לקופת המדינה. הבדלים בין הסיווגים השונים צופים את רמת ההכנסות של הגוף הנישום ואת אופיו, וממצים את היכולת של המדינה לגבות תשלומי מיסים באופן יעיל.

סוגי המלכ"רים
מלכ"ר
מלכ"ר הינו מוסד ללא כוונת רווח, מותר למוסד זה לייצר רווחים, אך אסור לחלק את רווחיו בין חברי העמותה. בדרך כלל, מוסד כזה אינו מוסד בעל אופי פעילות מסחרית. הסיווג של מוסד זה ע"י רשות המיסים כמלכ"ר ולא כעוסק נובע מתוך הסבירות הגבוהה שגוף זה יגיש דוחות שליליים על הפסדיו, אשר יחייבו את המדינה בהוצאות עבור תשלום החזרי מס. ההיגיון העומד מאחורי סיווג גוף כמלכ"ר נובע מכך שאינו עוסק ב"סחר למטרות רווח" אלא עושה את פעילותו בהתנדבות. מוסד המסווג כמלכ"ר, פטור מלשלם מס על הכנסותיו, אינו יכול לקבל קיזוזי מע"מ כאשר הוא רוכש סחורה מסוחר שהוא עוסק, אך מנגד משלם מס שכר ומס מעסיקים על עובדם שהוא מעסיק בתלושי שכר, כך שבמוסד שמסווג כמלכ"ר, עלויות העסקת העובדים גבוהה יותר מאשר בחברה רגילה.

מלכ"ר מעורב
זוהי עמותה אשר חלק מפעילותה הינו בעל אופי מסחרי ומייצר רווחים, ועל חלק זה תהיה העמותה חייבת בתשלום מיסים. החלק השני של פעילות העמותה, אשר אינו בעל אופי מסחרי, יהיה פטור מתשלומי מיסים. עמותה כזו חייבת להגיש בסוף כל שנה טופס 1215א´. על עמותה זו חל איסור שההכנסות מהפעילות העסקית תהיה מעל 49% מכלל ההכנסות, שכן לפחות 51% מהכנסות העמותה חייבות להיות מפעילות ציבורית.

עמותה – עוסק
זוהי עמותה אשר כל פעילותה מסחרית, ועל כן משלמת מס כעסק לכל עניין ודבר. החיסרון של עמותה מעין זו הוא שחלים עליה כל האיסורים שיש על עמותות לעניין חלוקת רווחים אסורה, אך מנגד היא משלמת מיסים כמו כל עוסק מורשה.

ייעוץ מס לעמותה מתבטא בין היתר כבר בסיווג העמותה במע"מ, על פי אופי פעילות העמותה, העסקית און הציבורית, ולכן בבואך לרשום עמותה ולסווג אותה במע"מ, מומלץ מאוד להיוועץ ביועץ מס אורואה חשבוןהמכיר את עולם העמותות תוך כדי שימת לב לצרכי העמותה העכשוויים והעתידיים.

למעלה

פנו עוד היום לקבלת יעוץ מקצועי

 

 

המרכז לניהול עמותות

ּ